جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
به بار نشستن یک مطالبه و پیگیری های یکساله؛

نماینده مردم تویسرکان حرف خود را به کرسی نشاند/اجرایی شدن طرح بومی گزینی در استخدامی های جدید

پس از پیگیری های یک ساله مفتح، نماینده مردم تویسرکان و پیشنهاد او برای طرح بومی گزینی در استخدامی های کشوری و مصوب شدن طرح در مجلس، بالاخره این طرح یعنی اولویت قائل شدن برای استخدام داوطلبان بومی شهرستانی در آزمون استخدامى آبان ماه ٩٩ اجرایی می شود.
قبلی بعدی