جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
ربیعی در نشست خبری مطرح کرد:

بهشتی مناظره را جایگزین منازعه کرد

سخنگوی دولت گفت: بهشتی نگاه جرم‌انگارانه به مخالفان سیاسی را نپذیرفت و مناظره را جایگزین منازعه کرد.
قبلی بعدی