جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
موشن گرافیک

انتخابات و مشارکت سیاسی مردم

چرا مشارکت حداکثری مردم در انتخابات حائز اهمیت است؟

پول نفت کجاهزینه می شود/من چرا رای دهم؟!

پول نفت و سرمایه گذاری تکلیفش مشخص نیست پس من رأی نمی دهم؟این پول ها کجا می روند و کجا هزینه می شوند.
قبلی بعدی