جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در مطالبه دانشجویان همدانی از مسئولین مطرح شد؛

برگزاری میتینگ های سیاسی انتخاباتی در دانشگاه های سراسر کشور

دانشجویان همدانی با اشاره به نزدیک شدن انتخابات مجلس خواستار برگزاری میتینگ های سیاسی و انتخاباتی در تمام دانشگاههای کشور شدند.
قبلی بعدی