جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم:

حمایت از گروه‌های خاص مانند نابینایان در اولویت کاری کانون پرورش فکری قرار دارد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم گفت: حمایت از گروه‌های خاص مانند نابینان در اولویت کاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم قرار دارد.
قبلی بعدی