جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
به منظور برنامه‌ریزی برای همکاری حداکثری در حوزه‌های مشترک؛

نشست روسای فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون نجات غریق و غواصی

رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی با رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در خصوص نحوه همکاری مشترک دیدار و گفت وگو کردند.

حضور نماینده ایران در کنگره بین المللی پیشگیری از غرق شدگی اسپانیا

سومین کنگره بین المللی پیشگیری از غرق شدگی (CIPREA) فدراسیون اسپانیا با حضور نماینده ایران برگزار شد.

نجات غریق قهرمانی کشور| برگزاری مسابقات در سال جاری/ نشست هماهنگی برگزار شد

فدراسیون نجات غریق و غواصی برگزاری رقابت های نجات غریق قهرمانی کشور در هر دو بخش مردان و بانوان در سال جاری را در برنامه دارد.
قبلی بعدی