جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نماینده صومعه سرا:

مکانیسم ماشه بازی پشت پرده ترامپ برای فریب مردم آمریکا است/ حمایت از طرح سه فوریتی مجلس

سیدکاظم دلخوش اباتری با بیان اینکه اروپا در بازی خطرناک ترامپ ورود نکند، گفت: آمریکا در شرایط فعلی در خاورمیانه برای انتخابات زمینه سازی می کند و اینکه اسرائیل را وارد منطقه کرده نیز یکی از سیاست های انتخاباتی است در واقع یک بازی پشت پرده ای است برای اینکه بتواند مردم خود را گول بزند و در انتخابات پیروز شود.
قبلی بعدی