جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
معضلی که تمامی ندارد؛

گرما، قطعی برق و کاهش دبی آب؛ ۸۰۰ کشاورز نظرآبادی را متحمل خسارت کرد/ خشک‌شدن مزارع ذرت؛ بحران جدیدی برای کمبود نهاده دامی در البرز

محصولات کشاورزی قریب به ۸۰۰ کشاورز در نظرآباد به دلیل کم‌شدن دبی آب و قطعی‌های مکرر برق در حال خشک‌شدن هستند.
قبلی بعدی