جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری یزد خبر داد

توزیع هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان کم برخوردار با نام شهدا در یزد

محمود زارع گفت: در اسفندماه گذشته هزار بسته نوشت افزار با نام شهدا بین دانش آموزان مناطق روستایی و کم برخوردار توزیع شده است.
قبلی بعدی