جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
با رأی اکثریت اعضا؛

محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ماند

شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با انتخاب اعضای هیئت رئیسه، بار دیگر محسن هاشمی را به عنوان رئیس شورای مرکزی این حزب انتخاب کرد.
قبلی بعدی