جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در گفت‌وگو با وزرای کشاورزی ایران و روسیه مطرح شد؛

روسیه پیشنهاد ما را قبول کند قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر پیشنهاد به وزیر کشاورزی روسیه برای تأمین جوی ایران عملیاتی شود، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید.
قبلی بعدی