جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
واشنگتن‌فری‌بیکن:

آمریکا تصمیم برای آزادسازی دارایی‌های نقدی ایران را رد کرد

وزارت خارجه آمریکا برخی گزارش‌ها را مبنی بر تصمیم دولت ترامپ برای آزادسازی دارایی‌های نقدی ایران به منظور تسهیل مقابله جمهوری‌ اسلامی با ویروس «کووید-19» رد کرد.

آمریکا درباره سفر به فلسطین اشغالی به اتباع خود هشدار داد

وزارت خارجه آمریکا از بیم شیوع ویروس کرونا، برای فلسطین اشغالی هشدار مسافرتی صادر کرد.
قبلی بعدی