جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
جهاد آبرسانی از هامون تا مکران؛

بزرگترین طرح آبرسانی کشور در سیستان و بلوچستان اجرا شد

با پیگیری های وزارت نیرو طرح جهاد آبرسانی به عنوان یک ضرورت در کشور اجرایی شد و بیشترین تعداد روستا در این طرح به سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرد.

۷۴۰۰ موردگلوگاه‌های آبگذری شناسایی شد

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقآبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بعد از ارزیابی سیلاب‌های اخیر وزارت تاکنون بالغ بر 7400 مورد سازه تقاطعی غیراصولی در محدوده شهرها و روستاهای کشور که فاقد آبگذری سیلاب شناسایی شد.
قبلی بعدی