جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در آخرین رنگ‌بندی اعلام‌شده؛

۹ شهر لرستان در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارد

در حال حاضر ۹ شهر لرستان در وضعیت نارنجی و شهرستان کوهدشت در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد.
قبلی بعدی