جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

استمرار وضعیت ناسالم هوای اراک/ کلیه گروه ها در معرض خطر

براساس اطلاعات دریافت شده از سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای اراک با توجه به اثرات سوء ذرات معلق بار دیگر در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.
قبلی بعدی