جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو شورای عالی مجمع نیروهای انقلاب اصفهان:

ولنگاری اجتماعی، نتیجه نبود مدیریت بومی در فضای مجازی

عضو شورای عالی مجمع نیروهای انقلاب اصفهان گفت: با وجود دستوراتی که مقام معظم رهبری به طور مداوم اعلام می‌کنند، وقتی در فضای مجازی مدیریت بومی نداریم و افرادی همیشه ما را به فضای تلگرام و اینستاگرام می‌برند نتیجه اش به این شکل است که دختران و پسران تحت تاثیر قرار می گیرند.
یادداشت؛

ارتباطات نوین و حکمرانی در فضای مجازی؛ ۲ چالش پیش روی دولت رئیسی

تحقق برخی وعده های ارتباطاتی دولت به عمر سال ۹۹ قد نداد و کارنامه آن نیز در آخرین ماه‌های روی کار بودن، نشان از هزار راه نرفته دولت دوازدهم برای فضای مجازی دارد.
کارشناس فضای مجازی:

‏ هدف غرب‌گرایان داخلی ولنگاری هرچه بیشتر فضای مجازی است

احمد کارآمد گفت: هدف غرب‌گرایان داخلی ولنگاری هرچه بیشتر فضای مجازی است و با این اقدامات و این حرف‌ها فقط درصدد هستند منفعت خودشان به خطر نیفتد.
قبلی بعدی