جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

اردوی تیم ملی پاراتیراندازی از شانزدهم مرداد ماه برگزار می شود

هجدهمین مرحله اردوی تیم ملی پاراتیراندازی جانبازان و معلولین از روز یکشنبه آغاز می شود.

برگزاری اردوی تیم ملی پاراتیراندازی از ۲۸ تیرماه

هفدهمین مرحله اردوی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین از روز سه شنبه آغاز می شود.
قبلی بعدی