جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان خبرداد؛

استقرار 200 شرکت فناور و استارتاپ در مراکز رشد و پارک فناوری

مرادخانی رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان از استقرار 200 شرکت فناور و استارتاپ در مراکز رشد و پارک فناوری استان زنجان خبر داد.
قبلی بعدی