جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
فرماندار سنقروکلیایی؛

پایان کرونا منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی در روابط فردی و اجتماعی است

غلامرضا مرتضوی, فرماندار سنقروکلیایی گفت: ویروس کرونا همچنان همراه ماست و پایان آن منوط به ادامه مبارزه با رعایت خود مراقبتی و رعایت پروتکل های بهداشتی در روابط فردی و اجتماعی است
قبلی بعدی