جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

بزرگترین هواپیمای برقی جهان پرواز کرد

بزرگترین هواپیمای الکتریکی جهان برای نخستین بار به طور آزمایشی ۳۰ دقیقه پرواز کرد.
قبلی بعدی