جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
تاملی بر حاشیه جشنواره پاییز هزار رنگ گرگان؛

ساز و حرکت موزون به گردشگری گرگان کمک نمی کند/ پشت پرده یک صدایی جریان مجازی معترض به جشنواره پاییز هزار رنگ

از آنجایی که گرگان به عنوان یک شهر توریست پذیر مذهبی شناخته می شود و سبد عمده گردشگری این شهر را تشکیل می دهد مدیران شهری باید بدانند که ساز و حرکت های موزون در جشنواره پاییز هزار رنگ به صنعت گردشگری گرگان کمک نمی کند.
قبلی بعدی