جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج عنوان کرد

پلمب ۱۰۹ واحد صنفی در فاروج به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

کریم ذوقی گفت: در بازدیدهای انجام شده طی سال گذشته ۱۰۹ مورد پلمب و ۱۲۰۸مورد اخطاریه صادر شد همچنین ۷۱ پرونده نیز به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
قبلی بعدی