جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
حقوق به شر آمریکایی؛

زنان بومی آمریکایی در معرض تجاوز و خشونت جنسی هستند/ بازداشت‌های طولانی‌مدت و نامشخص کودکان پناهجو

دولت آمریکا در سطح ملی و بین المللی در صدد کاهش حمایت از حقوق بشر است. کودکان، زنان، افراد مسن و افراد معلول یا دارای شرایط حاد پزشکی به دلیل رنج حاصل از بازداشت های خودسرانه در معرض رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار دارند.
قبلی بعدی