جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
جولان موتورسواران در پیاده راه های ایلام؛

روایتی از موتورسورانی که آرامش را از مردم ایلام سلب کرده اند

جولان موتور سواران در پیاده راه های ایلام باعث برهم خوردن آرامش مردم شده است امری که نیازمند تدبیری برای جلوگیری از این امر است.
قبلی بعدی