جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

دلار، کانال عوض کرد/ تاثیر اغتشاشات و آرامش در کشور بر قیمت ارز

قیمت‌ها در بازار ارز بعد از اینکه اشرار در برخی شهرهای کشور ناامنی ایجاد کردند و بیشتر متأثر از عوامل روانی افزایش یافت و با افزایش‌های صدتومانی در آخر خود را به کانال جدید رساند و تا 12 هزار و 800 تومان هم در بازار غیررسمی بیان شد.
قبلی بعدی