جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد تشریح کرد

عوامل تاب‌آوری سیستم بهداشت استان یزد در پیک پنجم کرونا

سلمانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: تاب‌آوری سیستم بهداشت استان یزد به شکلی تقویت شده بود که بتوانیم پیک پنجم کرونا را بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم.
قبلی بعدی