جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش تصویری؛

تنفس در شرایط سخت

در روزهای آخر عبور از پیک چهارم کرونا بار سهل انگاری های مردم بر دوش سربازان خسته کادر درمان سنگینی می کند.
قبلی بعدی