جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان:

۷۰ هزار تن چغندر قند در لرستان خریداری شد

صالحیان گفت: ۷۰ هزار تن چغندر قند از کشاورزان لرستانی خریداری شده است.
قبلی بعدی