جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سپاه میدان دار رفع محرومیت در جنوب شرق؛

بسیج امکانات و تخصص برای مهار کرونا در سیستان و بلوچستان/ ۲۰۰ کادر درمانی از نیروی زمینی به کمک پزشکان شتافتند

ظرفیت و پتانسیل های موجود در نیروی زمینی سپاه برای مهار کرونا در سیستان وبلوچستان وارد میدان عمل شدند تا مرهمی بر درد مردم و کادر درمان باشند.
قبلی بعدی