جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

سقف هر کارت سوخت خودرو شخصی می‌تواند 360 لیتر باشد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ماهانه برای کارت سوخت خودروهای شخصی واریز و ذخیره آنها نیز حفظ می شود.

نگران کارت سوخت نباشید

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای صدور کارت سوخت وجود ندارد و هر میزان تقاضا وجود داشته باشد می‌توان به آن پاسخ داد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:

نگران کارت سوخت نباشید

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای صدور کارت سوخت وجود ندارد و هر میزان تقاضا وجود داشته باشد می توان به آن پاسخ داد.
قبلی بعدی