جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

قرارداد کاپیتان ذوب آهن تمدید شد/ حدادی فر با گاندوها می ماند

قاسم حدادی فر قرارداد خود را با باشگاه ذوب آهن یک فصل دیگر تمدید کرد.
قبلی بعدی