جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نماینده مجلس:

عوامل «کرسنت» به‌دنبال تغییر در مرزهای آبی بودند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با بیان اینکه ابعاد فساد قرارداد کرسنت محدود به فساد اقتصادی نمی‌شود، گفت: در این قرارداد به بهانه یک معاهده نفتی و گازی، به دنبال جابجایی مرزهای آبی و حدود جزایر سه گانه‌ ما بودند.
در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه؛

نمایندگان مجلس پیگیر سرانجام پرونده کرسنت شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قوه قضائیه پیگیر سرانجام پرونده کرسنت شدند.
قبلی بعدی