جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
فرماندار بویراحمد مطرح کرد:

۱۸۹ فوتی کرونا در شهرستان بویراحمد/میراث فرهنگی بر باغات گردشگری نظارت کند

شاهرخ کناری با توضیح اینکه تعدادی فوتی های شهرستان بویراحمد ۱۸۹ نفر است، گفت: نظارت بیشتر بر باغات آبشار، تنگ مهریان و سایر باغات گردشگری توسط میراث فرهنگی صورت گیرد.
قبلی بعدی