جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد:

کرونای هندی خطرناکتر از نوع انگلیسی نیست

سلمانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: کرونای هندی خطرناکتر از نوع انگلیسی نیست و نگرانی از این بابت نداریم.
قبلی بعدی