جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
قالیباف اعلام کرد؛

آمادگی مجلس جهت همکاری همه جانبه کشورهای اسلامی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجالس کشورهای اسلامی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی جهت تقویت رایزنی و همکاری همه جانبه میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.
قبلی بعدی