جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در گفت‌وگوی دانا با متخصص بیماریهای عفونی مطرح شد؛

کرونا؛ مَلک مرگ واکسن نزده‌ها!/افزایش شهرهای درگیر وضعیت قرمز؛ آلارم وقوع پیک ششم/ گروه‌های ضد‌واکسن مردم را دچار تناقض کرده اند

متخصص بیماری‌های عفونی گفت: راه گریز از بیماری کرونا فرار از تزریق واکسن نیست، چون کرونا برای فردی که واکسن تزریق نکرده تا آخر عمر یک خطر محسوب می شود و واکسیناسیون سریع ترین راه ریشه کنی کروناست.
قبلی بعدی