جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
پروازهای فرودگاه بین‌المللی که پاسخگوی تقاضای مسافران نیست؛

پروازهای سومین فرودگاه کشور روی باند کنسلی/ از نبود پروازهای منظم تا پیگیری برای ایجاد شرکت هواپیمایی بومی

در حالی که فرودگاه بیرجند، دارای موقعیت مهم و استراتژیک و به عنوان سومین فرودگاه کشور مطرح است، اما متاسفانه نبود برنامه منظم پروازی و کنسل شدن پروازها، باعث ایجاد چالش برای مسافران و ایجاد لیست پروازی شده است.
قبلی بعدی