جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خبر داد؛

آغاز تحقیقات قضایی در خصوص خودکشی در کنگان

احمدی با بیان اینکه تحقیقات قضایی در خصوص خودکشی در یک خانه باغ جنوب استان، گفت: متوفی ترک تحصیل کرده و پدر وی به جرم قتل در زندان به سر می برد.
قبلی بعدی