جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
قربانیان بی چون و چرای بی تدبیری:

کودکان کار در حسرت رویای شیرین کودکی/شناسایی بیش از ۷۰۰ کودک کار در فارس از سال گذشته تا کنون

مبحث کودکان کار موضوع نسبتا پیچیده ای است و عوامل گوناگونی در آن از جمله ساختار خانواده، فقر، اعتیاد والدین، تغییرات و تحولات اقتصادی به صورت کاملا ناگهانی همچون جنگ و مهاجرت اجباری می تواند در این پدیده اجتماعی اثرگذار باشد.
قبلی بعدی