جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

زنگنه شایعه افزایش قیمت گازوئیل را تکذیب کرد

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص شایعه افزایش قیمت گازوئیل از سوی دولت گفت: برای صدمین بار این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنم.
قبلی بعدی