کد خبر: 1530235
یادداشت؛
مسائل اولویت دار زنان خراسان شمالی چیست؟
اگر مسائل زنان را بخواهیم مورد پردازش قرار دهیم، مسائل اولویت دارتر مسائلی است که یا بخش زیادی را به خود درگیر کرده، یا اگر بخش زیادی درگیرش نیستند، تاثیر آن مسئله بتواند بسیار عمیق باشد. به بیان ریاضی، آن مسئله یا طول داشته باشد و یا عرض!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، این یادداشت را نه یک فقیه می نویسد و نه یک کارشناس علوم اجتماعی. بلکه محاسبات ذهنی یک جوان معمولی است. اگر نوع آدمی را به دو سهم مساوی زن و مرد از لحاظ تعداد تقسیم کنیم، طبق یک برآورد ساده ریاضی باید به مسائل حوزه زنان هم وزن مسائل حوزه مردان در هر عرصه بپردازیم.

حال اگر مسائل زنان را هم بخواهیم مورد پردازش قرار دهیم، باز مسائل اولویت دارتر مسائلی است که یا بخش زیادی را به خود درگیر نموده، یا اگر بخش زیادی درگیرش نیستند، تاثیر آن مسئله بتواند بسیار عمیق باشد. به بیان ریاضی، آن مسئله یا طول داشته باشد و یا عرض. نویسنده تا اینجای یادداشت نشان داد که اگر فقیه و کارشناس علوم اجتماعی نیست، لااقل ته مایه ای از علم حساب را دارد!

اما وای بدان روزی که مسائل اولویت دار، نه طول داشته باشد و نه عرض. در آن هنگام یا دستگاه محاسباتی ایراد دارد، یا محاسبه گر. عیب دستگاه محاسباتی را با تعمیرات می توان رفع کرد، اما ایراد محاسبه گر به سادگی دستگاه، حل شدنی نیست. القصه مسئولی اگر پیدا شود که عرصه مسئولیتش جوان و ورزش باشد، آنگاه تیتر صحبتش در بازتاب خبری ای، اجازه ندادن ورود بانوان استانش به استادیوم فوتبال باشد، این را چطور باید ارزیابی کرد؟!

اگر فرضاً، استانش خراسان شمالی باشد، جمعیتش ۸۶۰هزار نفر است، نصفش که زنان باشند، می شود ۴۳۰ هزار نفر. حالا مسئله استادیوم ورزشی رفتن زنان در این استان یا باید فراگیر باشد، یا عمیقأ تاثیرگذار بر روی این قشر. اگر استادیوم ورزشی مرکز استان را ۱۵۰۰۰ نفری فرض کنیم و آن را لبالب از بانوان متصور شویم! این تعداد بانوی تماشاچی فقط سه صدم درصد (۰.۰۳ ٪) از جمعیت زنان را دربر می گیرد! در محاسبات ریاضی این مقدار در قیاس با کل تقریبا قابل چشم پوشی است. لذا بعد طولی مسئله منتفی است.

اما در بعد عرضی؛ عمق تاثیر گذاری استادیوم رفتن بر زنان استان را چه بگیریم که این مسئله سه صدم درصدی را بیاوریم در سطح اولویت ها و در بوق رسانه ها؟! اصلا بیایید طور دیگری به ماجرا بنگریم. شاید مسئول مد نظرمان مسئله اش این ماجرا نبوده، ولی رسانه چی آمده و این سوال را پرسیده و آن پاسخ را گرفته در بوق و کرنا کرده است‌. 

خب! خوشبینانه اش اینست که خواسته مخاطبی دشت کند با تیتر شاذش، اما العیاذبالله از نظر بدبینانه؛ نشاید که رسانه چی ای بخواهد آبی گل آلود کند و اولویت ها را نااولویت و نااولویت ها را اولویت کند. دیگر بقیه نتیجه گیری از این نگاه بدبینانه با مخاطب فهیم.

اما اگر خط بحث را نخواهیم گم کنیم باید بگوییم مسائل اولویت دار زنان استان چه هست؟ یک دیدگاه زن را نیروی ارزان قیمت کار، رای سیاسی و اجتماعی خاموش، عامل زیبایی شهر و ابزار مودب سازی فضای ورزشگاه می بیند و منتهی آمال زن را استقلال اقتصادی داشتنش و فرصت برابر شغلی دوشادوش مردان داشتنش می پندارد. دیدگاهی دیگر، زن را با مرد متفاوت می پندارد و از قضا زنانگی زن را محترم می شمارد و بالندگی اش را در همسری و مادری و نشاطش را در کانون خانواده و رشدش را در دانش و معنویت می پندارد.

البته چندان عجیب نیست که ماه‌های منتهی به انتخابات، معمولا جریان بی حاصل دنبال مسئله تراشی برای سرپوش گذاشتن بر عملکردش هست، لذا نباید گذاشت دستگاه محاسباتی مخاطب گرد و خاکی شود‌. توصیه ای هم برای رسانه ها از جمله رسانه مورد بحث دارم. اگر معتقدید، در هر حال تقوا پیشه کنید که تقواپیشگی بر همه ما فرض است. اگر هم معتقد نیستید، برای شعور مردم احترام قائل شوید.

پوریا سرداریان

 انتهای پیام/