کد خبر: 1584242
عکس/هستیم بر آن عهدی که بستیم
هموطنان مان در سراسر کشور امروز پای صندوق های رای تصاویری از سردار سلیمانی را به همراه خود داشتند که تصاویر زیبایی از این حضور به ثبت رسیده است که برخی از این تصاویر را در این گزارش مشاهده می کنید.