کد خبر: 1601384
کارتون/ جای امن ارزهای دولتی
داستان 4/8میلیارد دلار از ارزهای دولتی در روزهای اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده است.