کد خبر: 1725925
عکس/رانش سواحل ژوراسیک
رانش نگران کننده سواحل ژوراسیک در انگلستان بخش وسیعی از این سواحل را از بین برده است.