کد خبر: 1730167
کارتون/ هشدار به مدیران متخلف؛ بی نوبت واکسن کرونا بزنید برکنار می شوید!
هر مدیری که با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صلاحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت زده است و باید به سرعت از مسئولیت کنار گذاشته شود.

به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛هشدار به مدیران متخلف؛ بی نوبت واکسن کرونا بزنید برکنار می شوید! ، هر مدیری که با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صلاحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت زده است و باید به سرعت از مسئولیت کنار گذاشته شود.