کد خبر: 1749094
کارتون/به عقب برنمی گردیم!
با افزایش قطعی های بی برنامه برق در سراسر کشور در اوج گرمای تابستان، موجی از انتقادات به عملکرد دولت تدبیرو امید در واپسین روزهای فعالیتش وارد شده است.

cartoon: reza bagheri sharaf