کد خبر: 1752853
عکس/قوانین سختگیرانه‌ در دهکده المپیک
ورزشکاران، مسئولان و رسانه‌ها ممنوع از بازدید از مناطق توریستی بر اساس قوانین مندرج در کتاب‌های بازی‌ها Playbook هستند و این همان قوانین سختگیرانه‌ای است که همه شرکت کنندگان در طول بازی باید از آن پیروی کنند.