کد خبر: 1754838
عکس/به خاک سپردن رئیس جمهور هایتی
با وجود اعتراضات شدید و تیراندازی‌ها نزدیک به کلیسا و گستردگی اعتراضات در هایتی مراسم خداحافظی با تابوت جوینل مویز رئیس جمهور هایتی که مورد سوء قصد قرار گرفته بود برگزار شد.