کد خبر: 1755156
عکس/زخم پیشانی عامل شکست بوسکر ایرانی
بوکسور ایرنی که مبارزه پایاپایی با حریف سرشناس خود داشت از ناحیه سردچار خونریزی بود و با اعلام داوران بازی متوقف شد.