کد خبر: 1755579
عکس/پناهجویان نوجوان در مرز مکزیک
مهاجران خردسال بدون همراه از آمریکای مرکزی پس از عبور از رودخانه ریو گرانده از مکزیک توسط ماموران گشت مرزی آمریکا مورد رسیدگی قرار می گیرند.